Vragender

is een kleine gemeenschap van ruim duizend inwoners verspreid wonend in de kern, Den Es genaamd, en in het agrarisch getinte buitengebied. Vragender is een dorp dat ruim 850 jaar geleden al in de oude stukken voorkomt onder de naam "Hof Vragener" en later voorkomend als "Vrageren". Vragender is hoog boven de omgeving gelegen, van welke kant het dorp ook benaderd wordt, men zal moeten klimmen om het te bereiken. In de kom staan twee beeldbepalende gebouwen; de RK kerk toegewijd aan de Heilige Antonius van Padua en de korenmolen de Vier Winden. Daarnaast heeft het dorp een uniek natuurreservaat binnen haar grenzen, het Vroagender Vène, een uiterst zeldzaam hoogveengebied.