Harreveld

is veel ouder dan lange tijd werd aangenomen. Bij de jongste opgraving op het terrein van de justitiële behandelingsinrichting het Anker – waar voorheen de havezathe Harreveld was gevestigd- werden in 1996 “nieuwe” sporen gevonden. Enkele vondsten stammen uit het Laat-Paleolithicum: door mensenhand bewerkte vuurstenen, voorwerpen van de Tjongercultuur van 13.800 tot 11.300 voor Christus. Omdat vuursteen van nature in Harreveld niet voorkomt, moet het door mensen zijn aangevoerd. Het huidige dorp vindt zijn oorsprong in het in 1410 gebouwde houten gebouw, dat naderhand fors is uitgebreid tot een havezathe met boerderijen eromheen. De oudst bekende naam van de havezathe is de “hoff toe Detharding”. Hoe die naam is ontstaan is niet bekend. Toen het hof in 1428 in handen kwam van de heren van Wisch, werd de havezathe verplaatst naar de plek die binnen de gracht ligt waar de justitiële inrichting ligt. Omstreeks die tijd veranderde ook de naam Detharding in huys of havezathe Harreveld en nam in belangrijkheid toe. Vanaf 1486 was Harreveld in bezit van de heren van Bergh. Aanvankelijk waren de Harrevelders, net als de Lichtenvoordenaren, voor hun kerkgang aangewezen op Groenlo.