Natuur

Oost Gelre kent een afwisselend buitengebied. Naast het kenmerkende Achterhoekse coulisselandschap telt de gemeente tal van natuurgebiedjes. Verder kent het platteland veel jong ontginningslandschap, met rechte wegen, kavels en beken, maar ook tal van landelijk gelegen weggetjes, fietspaden en wandelpaden. Het landschap leent zich dan ook prima voor auto-, fiets- en wandeltochten. Uniek in de Achterhoek zijn de prachtige kerkepaden, deze onverharde paden werden vroeger gebruikt om van de boerderijen naar de kerk te lopen. Nu zijn ze volledig hersteld en bieden ze prachtige wandeltochten midden door de natuur.

De Leemputten
"De Leemputten" in Zwolle (bij Groenlo), voor veel mensen een begrip. Waar ooit leem gegraven werd voor de steenfabriek in Groenlo, ontstond later een prachtig natuurgebied. En gedeelte van het totale terrein, ongeveer 8 hectare, is uitsluitend toegankelijk per waterfiets. Dit is een unieke en milieuvriendelijke manier om, vanaf het water dit gebied te verkennen en te genieten van de vele planten- en diersoorten die er te vinden zijn, zowel op, langs, als in het water. In de resterende 22 hectare is een natuurpad (ca. 3 km.) uitgezet. Onderweg kunt U genieten van de overige plassen met hun prachtige ligging en hun grote verscheidenheid aan planten en dieren. Tevens sluit dit natuurpad aan op de route om het "Zwilbrocker Venn, met z'n meeuwenkolonie en flamingo's, net over de Duitse grens.

Het Zwillbrocker Venn

Het Zwillbrocker Venn is een natuurgebied in de Duitse deelstaat Nordrijn-Westfalen, vlak over de Nederlandse grens bij Eibergen en Groenlo. Het ligt in het Münsterland, nabij de buurtschap Zwillbrock in de gemeente Vreden. Het Zwillbrocker Venn beslaat ongeveer 157 ha in oppervlakte en is een Natura-2000 gebied. Het gebied werd al vele duizenden jaren geleden bewoond. Bodemvondsten wijzen op bewoning langs de rand van het veen door jager verzamelaarsgroepen uit het Laat paleolithicum, de oude steentijd (ca. 10.000 v. Chr.) Het natuurgebied omvat zowel bos als moerasgebied. In het natuurgebied broeden meer dan honderd verschillende vogelsoorten.

Het Zwillbrocker Venn herbergt de grootste kokmeeuwen kolonie van Duitsland, met ca. 16.000 getelde dieren. Het is tevens wereldwijd de meest noordelijk gelegen broedplaats voor een kolonie van ongeveer 40 flamingo’s. Waar de kokmeeuwen het gehele jaar in het gebied aanwezig zijn, zijn de flamingo’s er van maart tot eind mei en trekken dan naar warmere oorden. Vanwege deze unieke broedvogels staat het gehele gebied onder Vogelbescherming.

Vragenderveen
Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over. Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan een groot deel in eigendom. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al meer dan zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie. Het Vragenderveen is een restant van een moerasgebied, dat zich over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland uitstrekte.

Excursies
U kunt onder leiding van een gids door het Vragenderveen. VVV Oost Gelre heeft i.s.m. Stichting Marke Vragender Veen speciale excursiedagen uitgezocht, waarop u zich kunt inschrijven