Vragenderveen

Natuurgebied

Vragenderveen

Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over. Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot en de Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan een groot deel in eigendom.Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al meer dan vijftig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie. Het Vragenderveen is een restant van een moerasgebied, dat zich over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland uitstrekte.

Broedvogels; Door de aanleg van nieuwe singels daarentegen profiteren soorten van jonge opgaande beplanting zoals de spotvogel, braamsluiper, tuinfluiter, roodborsttapuit en fitis. Deze zijn sterk toegenomen, evenals de soorten die een voorkeur hebben voor ruigte zoals bosrietzanger, kleine karekiet, grasmus en sprinkhaanzanger. De recente toename van de koekoek wijst er bovendien op dat er voor deze soort meer te halen valt dan vroeger. Door het ouder worden van de bossen laten de meeste ‘bosvogels’ dan ook een positieve trend zien, zoals de grote- en kleine bonte specht, zwartkop en grauwe vliegenvanger. Sinds de aanleg van de poelen en moeras behoren dodaars, grauwe gans, nijlgans, wintertaling en waterral tot de vaste broedvogelsoorten.

Dagvlinders; Van de soorten die overwinteren zoals de vlinder, komen er in de bufferzone maar geringe aantallen voor, o.a. de Citroenvlinder, Gehakkelde- Aurelia, Kleine- Vos, kleine vuurvlinder, bont dikkopje en Dagpauwoog. In de zomer zie je in de bloemrijke graslanden van bufferzone het Groot-witje, Klein-witje, Geaderd-witje, Distelvlinder, Atalanta, Icarusblauwtje, Zwartsprietdikkopje, Bruinzandoogje, en de tweede generatie van de citroenvlinder. Langs de bosranden en braamstroken komen het Bontzandoogje, Bruinzandoogje, Koevinkje en het Groot dikkopje voor. De jongste ontdekking is het staartblauwtje.

Fauna; In de bufferzone komen vooral in de omgeving van de poelen de volgende libellen voor, de Viervlek, Keizerslibel, Platbuik, Oeverlibel, Bloed- en steenrode heidelibel, ook de Noorse witsnuitlibel komen in hert veen voor. Verder zien we hier verschillende waterjuffers o.a. de zuurwaterjuffer, watersnuffel, vuurjuffer en een enkel Lantaarntje. In de bufferzone zijn de volgende soorten waargenomen, kamsalamander, Kleine watersalamander, Levendbarende hagedis, Bruine kikker, Poelkikker, Groene kikker, Ringslang en Moerassprinkhaan.

Bijzondere flora; De geplagde delen zijn zeer soortenrijk en er groeien diverse zeer zeldzame soorten waaronder het vleesetende plantje de Kleine zonnedauw en verscheidene zeggesoorten. Als enige plek in Nederland staat hier de Rijsbes volop. Andere soorten die in het natuurontwikkelingsgebied voorkomen zijn Gevlekte orchis, Koningsvaren, Dubbelloof, Alpenrus, Liggend hertshooi, Struikheide, Dopheide, Stekelbrem, Waterpostelein, Blauwe zegge, Dwergzegge, Klein bronkruid, Ondergedoken moerasscherm, Wateraardbei, Schaafstro en Trekrus. 

Contactgegevens

Vragenderveen

Ingang aan de Manenschijnweg
7134 PJ Vragender

Ingang aan de Manenschijnweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
7134 PJ, Vragender

Extra informatie

Recreatie
Natuurwandelingen (gids) Ja
Voorzieningen gehandicapten
Toegankelijk voor gehandicapten Nee
Aangepast voor gehandicapten Nee
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Nee
Huisdieren
Huisdieren Huisdieren niet toegestaan
Zien, Doen & Beleven
Rondleidingen Ja
Prijs
Prijs vanaf 5
kinderen 2.50
Voorzieningen betaling
Betaalmogelijkheden Contant