Rondleiding / Lezing Stolperstenen Groenlo

Excursie, Rondleiding

Stolpersteine is een internationaal project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Stichting Stolperstenen Groenlo werd opgericht om deze Stolperstenen in Groenlo te laten leggen en zo de slachtoffers van het naziregime te gedenken. U kunt een rondleiding hierlangs of een lezing hierover reserveren via deze stichting.

Stolpersteine is een internationaal project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig.
Hij legt messing stenen in het trottoir van huizen waar mensen uit de Tweede Wereldoorlog uit huis zijn gehaald. Dit kunnen Joodse mensen zijn, mensen die in het verzet zaten en die verraden zijn, dwangarbeiders en andere slachtoffers van oorlogshandelingen. Deze stenen liggen net iets hoger dan de rest van de bestrating zodat je, tijdens het lopen, licht tegen deze stenen stoot ("stolpern"). Je blik wordt dan automatisch naar deze Stolperstenen getrokken en wordt je onbewust geconfronteerd met de gewelddadige kant van het naziregime. Op deze steentjes staan de naam, geboortedatum, datum van deportatie en de datum en plaats van overlijden.

Enkele Grollenaren kwamen op het idee om deze Stolperstenen in Groenlo te laten leggen en zo de slachtoffers van het naziregime te gedenken. Samen met het Stadsmuseum wordt er nu aan de realisatie van dit project gewerkt.

De realisatie van dit project zal in fasen plaatsvinden. Dit heeft o.a. te maken met de financiering van dit project.

Om te voorkomen dat de stenen of op de verkeerde plaats, of met de verkeerde naamsvermelding gelegd worden wordt er veel tijd in de research gestoken.

Tijdens het onderzoek bleek er veel belangstelling voor het project Stolperstenen te zijn. Er worden nu powerpointpresentaties vertoond en wandelingen door Groenlo gehouden onder leiding van een gids. Tijdens de presentatie wordt visueel gemaakt wie waar gewoond heeft en hoe de mensen de kost verdienden. Er wordt gebruik gemaakt van authentieke foto's en documentatie die het verhaal ondersteunen. Na deze presentatie wordt er een wandeling gemaakt door de binnenstad van Groenlo. De Tweede Wereldoorlog ligt al ver achter ons, maar tijdens de wandeling is deze ineens tastbaar en blijkt nog steeds grote indruk achter te laten.

Om ook voor kinderen deze wandeling mogelijk te maken, wordt er nu gewerkt aan een educatief project. Zo willen we de jeugd bij het project Stolperstenen betrekken.

Bijna wekelijks vindt er een lezing en/of wandeling plaats. Wilt u dat ook eens meemaken? Meld u aan bij het secretariaat van Stichting Stolperstenen Groenlo:
Houtwal 24
7141 AE Groenlo
tel. 0544-842691 of 0544-465193
email: stolperstenengroenlo@hotmail.com
(vanaf 10 personen)

Wilt u of uw vereniging of organisatie één of meer steentjes adopteren, een donatie doen of hebt u behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten!

Contactgegevens

Stadsmuseum Groenlo

Mattelierstraat 33
7141 BP Groenlo
stolperstenengroenlo@hotmail.com T 0544 842 691
T 0544 465 193

Mattelierstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
7141 BP, Groenlo